วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2553

สัมภาษณ์

ASSIGNMENT 4


งานชิ้นที่ 4 ชิ้นสุดท้ายของวิชาเป็นภารกิจการสัมภาษณ์รุ่นพี่ลาดกระบังที่จบไปแล้ว.....

ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม เวลาประมาณ ห้าโมงเย็น ข้าพเจ้าได้เดินทางไปยังบริษัท sook architect ซึ่งตั้งอยู่ที่ย่านพระโขนง ออฟฟิสนี้เป็นออฟฟิสเล็กๆประกอบด้วยรุ่นพี่ลาดกระบังสี่คน และคนที่ข้าพเจ้าจะมาสัมภาษณ์ในวันนี้คือ

พี่ รุจนัมพร เกษเกษมสุข หรือพี่ตั๋ง รุ่นพี่รหัส 36020132 จบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบังในปี 2541 หลังจากจบจากลาดกระบังแล้ว พี่รุจนัมพรได้เริ่มต้นทำงานครั้งแรกที่บริษัท Habbita และเรียนต่อปริญญาโท ที่ ภาควิชา URBUNDESIGN คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ปัจจุบันพี่รุจนัมพรเป็นเจ้าของบริษัท Sook Architects

บทสัมภาษณ์

1 ผลงานที่พี่ภาคภูมิใจคือ ?

ตอบ ผลงานที่ภาคภูมิใจที่สุดคือ งานอนุรักษ์และฟื้นฟูชมชุนตรอกบ้านจีน จังหวัดตาก เพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับคนจำนวนมาก รวมถึงผู้ใหญ่หลายๆท่านและญาติๆของผมด้วย
รูปชุมชนตรอกบ้านจีนในปัจจุบัน


2 อุปสรรคในการดำเนินวิชาชีพคืออะไร ?

ตอบ สังขารครับ


3 ข้อคิดที่สำคัญที่ได้จากการทำงานคือ ?

ตอบ คือการที่เราต้องมีมุมมองที่ดี มุมมองที่ดีหมายถึงการคิดดีต่องานที่ทำ การคิดดีต่อผู้ว่าจ้าง ต่อผู้ร่วมงาน และต้องมีความตั้งใจและอดทนในการทำงาน


4 คิดอย่างไรกับ จรรยาบรรณวิชาชีพ ?

ตอบ เป็นสิ่งที่ดี เหมือนเป็นกฎหมายในการประกอบวิชาชีพแต่บางข้อก็น่าจะมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับกรณีๆไป


5 มีความคิดเห็นเรื่องการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร ?

ตอบ ไม่จำเป็นต้องยกเรื่องการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมมาเป็นประเด็นในการออกแบบ หรือการนำเสนอ เพราะการออกแบบเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงอยู่แล้วในการออกแบบทุกประเภท เป็นเรื่องพื้นฐาน ไม่ใช่ประเด็นใหม่อะไรหลังจากการสัมภาษณ์ พี่รุจนัมพรก็ให้เกียรติถ่ายรูปคู่และถ่ายบรรยากาศสบายๆของออฟฟิส sook Architects
พนักงานทั้งสามคนในออฟฟิส sook architects คือรุ่นพี่รหัส 47... ที่คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดี


พี่ณัฐชาติพี่ออฟ


พี่อัมพิกา